Nachádzate sa tu

Údržba

Podmienkou záruky je údržba. Ku každému oknu zabezpečíme návod na obsluhu a údržbu. Je dôležité, aby užívateľ bytu tieto dodržiaval, keďže záruka je platná iba vtedy, ak bola údržba dodržaná podľa návodu.

Údržba dreveného povrchu:

Okná sú továrensky vyhotovené s povrchovou úpravou. Ak je okno vystavené silnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti, drevený povrch treba ošetriť každé dva roky, podľa nasledovného:

  • Vyzdvihnite krídlo okna a vyberte tesniace profily.
  • Povrch ošmirgľujte jemným šmirgľovým papierom a vysušený povrch natrite vodou riediteľným akrilovým lakom alebo krycou farbou.

Údržba plastového povrchu:

  • Plastové povrchy môžete očistiť saponátovou vodou.

Mazanie kovania:

  • Pri kovových otočných častiach treba vykonať údržbu pravidelne, aspoň raz ročne namazaním.

Zníženie zrážania pary:

Vysoká vlhkosť vzduchu bytu sa môže zraziť na vnútornom povrchu skla alebo na iných súčiastkach okna. Je to prirodzený jav, a nie je chybou okna.

Zrážanie pary je potrebné znížiť vetraním viackrát za deň a častým utieraním vzniknutej pary.

Zrážanie pary je možné znížiť:

  • vyformovaním vnútorných obložení okna podľa návodu na inštaláciu
  • umiestnením vykurovacieho telesa pod okno