Nachádzate sa tu

Garancia

Výrobcom poskytovaná záruka je na drevené okná 5 rokov, na plastové okná 5 rokov a na tienidlá 2 roky.

Nepovažuje sa za chybu vznik kondenznej vody na vnútornom povrchu skla. Z toho vyplývajúce následky nie sú na ťarchu výrobcu alebo ním poverenú osobu. Výrobca je oslobodený od záručných záväzkov, ak inštalácia bola uskutočnená neodborne, neadekvátne návodu na inštaláciu, alebo nebol dodržaný návod na obsluhu a údržbu.